ارتباط با دانشجو

سامانه ثبت پیشنهاد، انتقاد، شکایت و ارزشیابی عملکرد سامانه بررسی تجهیزات کلاس ها ،گروه ها و پلاتو ها

ضرورت مشاركت دانشجویان در دانشگاه های امروزی مانند اکسیژن برای يك موجود زنده است

demo-attachment-54-Path-1630
4
demo-attachment-56-Path-1633

قابل‌توجه استادان، دانشجویان و مراجعین عزیز:

دانشگاه سوره به‌منظور ارتقای نظام آموزشی و تکریم هر چه بیشتر استادان، دانشجویان و مراجعین محترم، اقدام به ایجاد سامانه ثبت و پاسخگویی به پیشنهادها، انتقادات، شکایات و ارزیابی عملکرد از واحدهای اداری و آموزشی دانشگاه  نموده است. خواهشمند است با درج نظرات سازنده خویش، ما را در خدمت‌رسانی بهتر به شما عزیزان یاری نمایید.

۹.۵/۱۰
demo-attachment-56-Path-1633
demo-attachment-132-statistics
demo-attachment-56-Path-1633
demo-attachment-43-Group-570
۰
تعداد نظرات و شکایات ثبت شده
demo-attachment-129-smile
۰
پاسخگویی
demo-attachment-125-planning
۰
رویدادهای آینده
demo-attachment-133-tea-cup
۰
ایده ها